Академичен стандарт за учебна дисциплина „Токсикология“ – специалност магистър фармацевт