Регламент за провеждане на семестриален изпит по фармакология за студенти от 3-ти курс магистър фармацевти учебна 2021- 2022 година