Регламент за провеждане на семестриален изпит по фармакология, за студенти от 2-ри курс помощник фармацевти – учебна 2021- 2022 година