Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Акушерка

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Акушерка