Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Медицинска сестра

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Медицинска сестра