Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Медицина

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Медицина