Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Фармация

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Фармация