Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Медицински лаборант

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична лаборатория“ за специалност Медицински лаборант