Седмичен график на упражнения и лекции по Клинична лаборатория, биохимия и имунология за I курс – Акушерка