График и регламент за провеждане на изпит по клинична химия за студенти III курс от специалност „Фармация“, 2022/2023 учебна година.