Академичен стандарт по микробиология за студенти специалност „Инспектор обществено здраве“