Колектив на катедра по микробиология и имунология, Медицински университет – Пловдив

Колектив на катедра по микробиология и имунология, Медицински университет - Пловдив

Колектив на катедра по микробиология и имунология, Медицински университет – Пловдив