Катетдрата по Микробиология и Имунология обявява дати за провеждане на писмен и устен изпит по Микробиология и Клинична имунология през ликвидационната изпитна сесия на учебната 206/2017 г.

Катетдрата по Микробиология и Имунология обявява дати за провеждане на писмен и устен изпит по Микробиология и Клинична имунология през ликвидационната изпитна сесия на учебната 206/2017 г.