Дати за провеждане на писмен и устен изпит по Микробиология и по Клинична имунология през септемврийската поправителна сесия на учебната 2017/2018 г.

Дати за провеждане на писмен и устен изпит по Микробиология и по Клинична имунология през септемврийската поправителна сесия на учебната 2017/2018 г.