Дати за поправителна сесия на студентите от V-ти курс специалност Фармация

Дати за поправителна сесия на студентите от V-ти курс специалност Фармация