ати за присъствен изпит по Микробиология и клинична имунология в контролирана електронна среда – зимна изпитна сесия на учебната 2022/2023