Разпределение (по групи и асистенти) и дати за провеждане на дистанционен изпит по Клинична имунология, за студенти по медицина – IV курс