Дати за септемврийската ликвидационна сесия по Микробиология и по Клинична имунология

Дати за септемврийската ликвидационна сесия по Микробиология и по Клинична имунология