ГРАФИК на преподавателите на разположение в катедрата за даване на физическа заверка