График за ползване на свободните учебни зали и часове за консултация на студентите за практически изпит

График за ползване на свободните учебни зали и часове за консултация на студентите за практически изпит