Дати за провеждане на писмен и устен изпит по микробиология

Дати за провеждане на писмен и устен изпит по микробиология