Ново разпределение на групите за изпита по Клинична имунология за медици IV курс

Ново разпределение на групите за изпита по Клинична имунология за медици IV курс