Септемврийска ликвидационна сесия по Микробиология и по Клинична имунология