Съобщение за септемврийската поправителна сесия по Микробиология и по Клинична имунология