Aнализ на анкета за проучване мнението на студентите относно организацията на практическото обучение (преддипломен стаж)