Групово анонимно проучване за оценка на преддипломния стаж в Медицински университет -Пловдив – специалност „Рентгенов лаборант“