Международно сътрудничество

МУ-Пловдив
МУ-Пловдив

1. Участие в европейски проекти
2. Международни партньорства
3. ЕNM
4. FINE