Мандатен план за научноизследователската дейност за периода 2012-2015 г.