ЛИЧНОСТНИ ДЕТЕРМИНАНТИ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА ЗАВИСИМОСТИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ