ПОДГОТОВКАТА ЗА СЕМЕЕН ЖИВОТ – ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ