ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК ОТ КРЪВНОПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ СРЕД МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ