РЕНТГЕНОВИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ (VERTEBRAE CERVICALES)