РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ОБРАЗНИТЕ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ