ТЕХНОЛОГИЯТА В КЛАСНАТА СТАЯ: КАКВО МИСЛЯТ БАКАЛАВРИТЕ ПО МЕДИЦИНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ