Отчет за научно-изследователската дейност на Медицински колеж за 2012 г.