Отчет за научно-изследователската дейност на Медицински колеж за 2021 г.