Отчет за научно-изследователската дейност на Медицински колеж за 2016 г.