Статут за дейността на Научно-изследователската комисия към Медицински колеж