Свали квалификационна характеристика на специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните“