Свали учебен план за специалност „Медицински лаборант“

Свали учебен план за специалност "Медицински лаборант"

учебен план за специалност „Медицински лаборант“