Информация oтносно издаване на уверения за студенти на Медицински колеж – Пловдив