ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ V-ти курс летен семестър 2022/2023г (10-ти семестър)