Академичен стандарт за учебна дисциплина „АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА“ за специалностите от Медицински колеж, МУ-Пловдив