Дати за провеждането на септемврийската поправителна изпитна сесия на учебната 2021-2022 г. в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология