Програма на лекциите и упражненията по ЦХЕ за студентите дентална медицина – І курс Зимен семестър 2022-2023 година