Програма на лекциите и упражненията по Анатомия за студенти от специалност Инспектор по обществено здраве – зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Програма на лекциите и упражненията по Анатомия за студенти от специалност Инспектор по обществено здраве - зимен семестър на учебната 2023/2024 г.