Програма на лекциите и упражненията по Анатомия за студенти от специалност Инструктор диетично хранене – зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Програма на лекциите и упражненията по Анатомия за студенти от специалност Инструктор диетично хранене - зимен семестър на учебната 2023/2024 г.