Програма по Анатомия и клинична патология-Iчаст за студенти специалност Мед. Сестри зимен семестър на учебната 2022-2023 г