Програма на лекциите и упражненията по ЦХЕ – І курс медицински лаборанти летен семестър 2022-2023 годин