Програма за лекции и упражнения по Анатомия за I-ви медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2022-2023г